Richard Olijve

Richard Olijve (AA RB) is accountant ingeschreven in het accountantsregister en belastingadviseur (ingeschreven in het Register Belastingadviseurs). Sinds 1986 is hij werkzaam in de accountancy en is sinds 1997 ingeschreven in het accountantsregister. Vanwege het grote belang van de fiscaliteit in het MKB is daarnaast de opleiding gevolgd tot Register Belastingadviseur (ingeschreven in het Register sinds 2004). Richard heeft een brede ervaring in de Accountancy en Adviespraktijk, opgedaan van 1986 tot en met 2000 in de controlepraktijk bij een groot accountantskantoor en vanaf 2000 bij kleinere accountantskantoren in het MKB. 

Kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij Olijve Accountancy en Belastingadvies hoog in het vaandel. Wij zijn aangesloten bij:

NBA

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsorganisatie van haar leden (registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten). In het accountantsregister van de NBA staan alle accountants in Nederland ingeschreven. Accountants zijn werkzaam in de openbare praktijk, bij de overheid, als intern accountant en in het management van organisaties. Ze vormen een brede, pluriforme beroepsgroep van ruim 21.000 professionals met gemeenschappelijke gedragsregels. Integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag zijn essentiële waarden voor iedere accountant. Richard Olijve staat sinds 1997 in het register ingeschreven.

Register Belastingadviseurs

Het Register Belastingadviseurs (RB) is met ruim 7.500 leden dé beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het mkb. Zij kunnen bij het RB terecht voor belangenbehartiging richting overheid en politiek, vaktechnische informatie en ondersteuning in de beroepsuitoefening, opleidingen om RB te worden en PE-cursussen om hun kwaliteit en kennis op peil te houden. Ondernemers vinden in ‘hun’ RB een integer, pragmatisch adviseur met uitgebreide fiscale kennis en ervaring, en gevoel voor ondernemerschap. Olijve Accountancy en Belastingadvies heeft een erkenning als RB-kantoor. Dit betekent dat de eindverantwoordelijkheid voor de fiscale afdeling in handen is van een RB. Zo weet u zeker dat uw belangen optimaal behartigd worden. De RB, daar begint elk fiscaal antwoord mee.

Novak

Stichting Novak (Nederlandse organisatie van accountants en accountantskantoren) is dé serviceorganisatie voor mkb-accountantskantoren (AA/RA) in Nederland. Novak beoogt medewerkers van accountantskantoren zo effectief en efficiënt mogelijk te laten functioneren in hun werkomgeving, onder meer door het behalen van schaalvoordelen op het gebied van kennis, kunde en inkoop. Olijve Accountancy en Belastingadvies is aangesloten bij Novak.